Khi nhận được sản phẩm khác so với mô tả trên website hoặc thiếu phụ kiện, quà tặng hoặc bể vỡ, quý khách vui lòng phản hồi lại cho chính hãng xanh trong vòng 48 giờ kể từ lúc đơn hàng giao tới.

Trường hợp, quá thời hạn 48h hoặc đơn hàng đã có biên bản đồng kiểm giữa bên vận chuyển và quý khách, chính hãng xanh sẽ không đồng ý gửi bù sản phẩm trong mọi điều kiện.